top of page

Nechte svou mysl zářit

Nechte svou mysl doslova růst. Prozkoumejte pestrý zážitek s neurovědeckou technologií navrženou tak, aby podpořila váš mozek a pomohla mu se vším, s čím se ve výchozím nastavení potýká.

Federica-2.png
NeurOptimal®

Téměř neuvěřitelné, přesto pravdivé. Trénujte svůj mozek pomocí 30minutového neuro propojení za poslechu ambientní hudby. Sofistikovaná technologie vám pomůže v mnoha ohledech – nezáleží na tom, zda se potýkáte s emocionálními problémy, se svou minulostí nebo prostě chcete být produktivnější. NeurOptimal® byl vyvinut z práce klinických psychologů a neurofyziologů, fyziků a počítačových vědců pro psychologické účely. Nevidíme vaše mozkové vlny, abychom vám stanovili diagnózu, vidíme, jak váš mozek reaguje na neurologické vstupy. Stimuluje vaše mozkové funkce způsobem, který můžete nazvat „výchozí nastavení“, což znamená, že neřeší konkrétní otázky, ale to, co váš mozek potřebuje vyřešit. Neuroptimal se doporučuje vyzkoušet, zvláště když:

  •  Potřebujete uvolnit svou mysl

  • Cítíte potřebu nacházet nové impulsy nebo perspektivy

  • Chcete posunout svou mysl k novým limitům

  • Musíte se více soustředit, jinak budete čelit nějaké nadcházející výzvě
     

 Výsledky vás mohou překvapit, mnoho pacientů uvádí, že pociťují změnu již od prvních sezení, jiní až po třech či pěti.

Mozek se učí samoregulaci a optimalizaci svého výkonu.

4.png
bottom of page